Thao giảng và Sinh hoạt chuyên môn cấp trường.

Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Công nhận các chuyên hiệu rèn luyện đội viên” – Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2018

Giao lưu đồ dùng dạy học cấp trường!

Ngày của một nửa thế giới!

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r