Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1077/SGDĐT-GDTH31/8/2018Sở giáo dục đào tạoCV tổ chức hội thi GVG cấp tỉnh năm 2018 - 2019 Tải về
658/KL PGD ĐTPhòng giáo dục - Đào Tạo Tháp Mười Kết luận chuyên môn của Phòng giáo dục Tải về
CÔNG VĂN PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC THĂNG HẠNG CHO GIÁO VIÊN TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III Tải về
Thông báo nghỉ lễ 2/9 năm 2018 - 2019 của UBND huyện Tháp Mười Tải về
4467/BGDDT-GDQPAN28/9/2018Bộ giáo dục và đào tạoLồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiThông báo công khai nhu cầu tiếp nhận viên chức năm 2022 Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
160/SGDĐT-TTr16/8/2018Sở GD ĐTHướng dẫn thực hiện 2 buổi/ ngày và dạy thêm, học thêm Tải về
333/PGDĐT-HCTC15/5/2018Phòng giáo dục đào tạo Tháp MườiHướng dẫn SKKN, công tác đăng ký và xét thi đua - khen thưởng từ năm học 2017 – 2018 Tải về
666/PGDĐT-HC12/10/2016Phòng giáo dục đào tạoHướng dẫn thi đua khen thưởng từ năm 2016 - 2017 Tải về
1067/SGDĐT-GDTH08/8/2016Sở giáo dục đào tạoHướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học Tải về
03/VBHN-BGDĐt06/11/2016Bộ giáo dục đào tạoVăn bản quy định đánh giá học sinh cấp Tiểu học Tải về
232/TB-GDTX&KTHN.QLĐL04/9/2018Trung tâm GDTX&KTHNThông báo khai giảng lớp bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn và nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng 2018 Tải về
29/HD-SGDĐT-STC01/10/2014Sở giáo dục đào tạo - Sở tài chínhHướng dẫn thực hiện nội dung và mức chi các kì thi, hội thi và hoạt động của ngành Tải về