Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
658/KL PGD ĐTPhòng giáo dục - Đào Tạo Tháp Mười Kết luận chuyên môn của Phòng giáo dục Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
333/PGDĐT-HCTC15/5/2018Phòng giáo dục đào tạo Tháp MườiHướng dẫn SKKN, công tác đăng ký và xét thi đua - khen thưởng từ năm học 2017 – 2018 Tải về
666/PGDĐT-HC12/10/2016Phòng giáo dục đào tạoHướng dẫn thi đua khen thưởng từ năm 2016 - 2017 Tải về